De hereniging van de twee Korea’s

19 mei 2020

Het Amsterdams Theaterhuis, Amsterdam

In deze lichtvoetige collage van 18 korte scènes trekt de liefde in al zijn vormen aan ons voorbij: onstuimig, spannend, pril, onbeantwoord, nooit vergeten, verboden, onmogelijk, uitgedoofd…

We zien de ene relatie mislukken vanwege het gebrek aan liefde, de andere omdat liefde alléén niet genoeg is om te slagen.

Pommerat schetst in zijn scènes situaties die soms alledaags en herkenbaar zijn, soms juist wonderlijk en vervreemdend, maar meestal met een absurdistisch randje.

“Wij waren twee helften die ooit waren gesplitst en elkaar hadden teruggevonden. Het was alsof Noord- en Zuid Korea hun grenzen hadden geopend en zich herenigden.”

Repetitiefoto’s

De hereniging van de twee Korea’s Geen voorstellingen gepland.